ELEKTROPRODUKT 2014 - page 8

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
Wobit
Weidmüller
Relpol
Phoenix Contact
8
Programowalne moduły logiczne PLC Logic
PLC logic łączy poziom logiczny, poziom interfejsu oraz poziom obiektowy w jednym
kompaktowym systemie. Poziom interfejsu zbudowany jest w sposób modułowy, co
umożliwia dopasowanie do wymagań aplikacji. Zależnie od częstotliwości mogą być
stosowane zarówno przekaźniki elektromechaniczne, jak i półprzewodnikowe. Do-
stępne są specjalne serie do współpracy z czujnikami i urządzeniami wykonawczy-
mi.
Urządzenie pozwala na łatwe oprzewodowanie, programowanie za pomocą aplika-
cji Logic+. Oprócz podstawowego dostępne są moduły rozszerzeń. Do każdego mo-
dułu logicznego można podłączyć 8 standardowych przekaźników PLC-Interface.
System pozwala rejestrować i łączyć do 48 sygnałów wejść/wyjść za pomocą 1 mo-
dułu podstawowego i 2 modułów rozszerzeń.
AU 09
AUTOMATYKA
Przekaźniki R2N, R3N, R4N
Miniaturowe przemysłowe przekaźniki elektromagnetyczne R2N, R3N, R4N są prze-
znaczone do układów automatyki elektrycznej oraz innych zastosowań. Produkowa-
ne są w technologii zautomatyzowanego montażu. Płytki stykowe i przegrody izola-
cyjne wykonywane są z poliamidu PA66, tworzywa izolacyjnego najnowszej gene-
racji. Na płytkach obwodów drukowanych montowane są diody LED i D w techno-
logii SMD – wskaźnik świetlny zadziałania przekaźnika i dioda tłumiąca przepięcia.
Elektromagnesy przekaźników cechuje wysoka sprawność uzyskana poprzez inno-
wacyjną technologie łączenia elementów.
Zestyki i ich obciążalność znamionowa AC1: R2N – 2P / 12A-250V AC; R3N – 3P /
10A-250V AC; R4N – 4P / 7A-230V AC wg VDE. Do przekaźników są dostępne
gniazda wtykowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi.
AU 10
AUTOMATYKA
Przekaźniki DRH
Przekaźniki do przełączania obciążeń DC do 10 A @ 220 V. Zapobiegają powsta-
waniu łuków elektrycznych dzięki wbudowanemu magnesowi trwałemu, który szyb-
ko gasi łuk prądu stałego, co znacząco wydłuża żywotność styków przekaźnika. De-
dykowane do zastosowania w energetyce. Podstawowe cechy:
wersje 1- i 2-stykowe ze wskaźnikiem LED i wyzwalaniem mechanicznym styku,
wysoka odporność styków na ścieranie,
moc wejściowa: DC: 1,5 W oraz AC: 2,5 VA,
napięcie wejściowe: 12-220 V DC oraz 24-400 V AC,
styki: 1NO, 1NC, 2NO, 1NO+1NC,
materiał styków: AgSnO 2
obciążalność styków: 500 V AC / 16 A,
akcesoria: podstawki, oznaczniki i moduły dodatkowe (np. diody LED lub diody
gaszące).
AU 11
AUTOMATYKA
Robot Scara SR100-SVZB
SR1000-SVZB Scara-R2 to czteroosiowy robot przemysłowy o maksymalnym udźwi-
gu 5 kg. Manipulator charakteryzuje się dużym zakresem roboczym do 1000 mm.
Zastosowane serwonapędy zapewniają znaczną powtarzalność pozycjonowania
oraz optymalną prędkość pracy. Głównym przeznaczeniem robota jest montaż oraz
powtarzalne przenoszenie detali i sortowanie.
Kompaktowa budowa oraz intuicyjne, bezpłatne oprogramowanie w języku polskim
pozwala na łatwe dostosowanie do danej aplikacji. Możliwa jest również modyfika-
cja oprogramowania. Dostarczane środowisko posiada intuicyjny interfejs. Elastycz-
ność manipulatora gwarantują przyłącze elektryczne oraz powietrze doprowadzone
do drugiego ramienia robota, które umożliwiają podłączenie chwytaka pneuma-
tycznego lub elektrycznego.
AU 12
AUTOMATYKA
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook