ELEKTROPRODUKT 2014 - page 6

ETI Polam
Eltron
Znakowarka laserowa Arex 20W
Arex jest rodziną znakowarek wykorzystującą laser światłowodowy. Technologia ta
zapewnia dużą żywotność oraz kompaktowe rozmiary. Promieniowanie laserowe
w zakresie pasma IR 1060-1080 nm gwarantuje bardzo dobry efekt znakowania na
częściach metalowych oraz większości tworzyw sztucznych. Dostępne moce: 10W,
20W, 30W, 50W.
W skład systemu wchodzi głowica znakująca o IP54 połączona światłowodem ze
sterownikiem wyposażonym w zintegrowany komputer oraz software Lighter do za-
rządzania projektami. Komunikacja jest możliwa przez RS232 lub Ethernet. Cyfro-
we porty I/O służą do kontroli osi X, Y, Z oraz obrotu w wypadku znakowania na
detalach okrągłych. System umożliwia znakowanie w locie MOF (Marking On Fly).
3 porty USB oraz wyjście VGA umożliwiają budowę stanowiska znakowania z udzia-
łem operatora.
Eaton Electric
Aniro
6
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
Programowalny przekaźnik czasowy MPC-TPD-U240-205
Przekaźnik programowalny MPC-TPD-U240-205 posiada dwa niezależne wejścia
sterujące S1 i S2, dwa przekaźniki wykonawcze R1 i R2 oraz strukturę pozwalającą
na zdefiniowanie dwóch różnych funkcji czasowych realizowanych równolegle. Wej-
ścia S1, S2 oraz przekaźniki R1, R2 mogą być wykorzystane w dwóch różnych lub
w jednym programie czasowym. Można powiązać działanie programów, tak aby
działanie jednego zależało od stanu przekaźników kontrolowanych przez drugi.
Program i funkcję czasową ładuje się przy pomocy aplikacji TimProg i kabla mi-
niUSB. Możliwa jest symulacja pracy oraz tworzenie sekwencyjnych algorytmów cza-
sowych. Przekaźnik posiada dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe o obciążalności
zestyków 5A/250VAC w kat. AC1. Napięcie zasilania: 12-240 VAC/DC.
AU 01
AUTOMATYKA
Przekaźniki programowalne easy800 ze SmartWire-DT
Nowe przekaźniki programowalne w rodzinie easy: Easy802-DC-SWD i Easy806-
-DC-SWD dzięki złączu systemu SmartWire-DT oferują niespotykaną dotąd funkcjo-
nalność. Możliwe jest podłączenie przycisku, lampki, rozrusznika silnikowego z po-
miarem prądu, wyłącznika mocy. W standardzie dostępne są takie informacje, jak
termiczny wizerunek silnika, przyczyna wyzwolenia, nastawy członów wyzwalaczy,
monitoring wartości z licznika energii elektrycznej, rozbudowa o moduły wejść ana-
logowych / temperaturowych. Wykonanie zależności pomiędzy parametrami reali-
zowane jest w dalszym ciągu w prostym języku programowania easy. Wersja Easy-
806… posiada dodatkowo wejścia enkoderowe, wyjścia PWM i umożliwia podłącze-
nie do klasycznych easy800 poprzez sieć easyNet.
AU 02
AUTOMATYKA
AU 03
AUTOMATYKA
Przekaźniki programowalne Logic
Przekaźniki programowalne PLC serii Logic używane są do budowy małych i śred-
nich układów automatyki i przystosowane do szyny TH-35. Wyświetlacz LCD z 4 li-
niami po 16 znaków oraz klawiatura stanowią interfejs HMI. Umożliwia to progra-
mowanie i edycję. W serii Logic SA oferowane są jednostki główne z 10, 12 i 20
punktami wejść/wyjść (przekaźnikowych, tranzystorowych, analogowych), moduły
rozszerzeń, komunikacyjne (Modbus). Istnieje możliwość rozbudowania systemu do
44 punktów wejść/wyjść.
Napięcie zasilania: 100-240 V AC oraz 24 V DC. Wśród funkcji podstawowych
oprócz czasowych i liczników znajdują się m. in.: zegar czasu rzeczywistego RTC,
funkcje arytmetyczne, komparator analogowy, generator rampy, regulator PID,
funkcja do wprowadzania przebiegów prostokątnych PWM itd.
AU 04
AUTOMATYKA
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook