ELEKTROPRODUKT 2014 - page 10

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
SIM
Satel
Nexwell Engineering
Hager
10
Platforma quicklink
Platforma elektroniki quicklink, oferowana w ramach osprzętu Berker by Hager,
udostępnia dziewięć mechanizmów i 16 nasadek umożliwiających realizację ponad
400 funkcji. Portfolio produktów w ramach serii wzorniczych osprzętu Berker B.
Kwadrat, B. 3 i B. 7, Q. 1 i Q. 3, K. 1 i K. 5 oraz R. 1 i R. 3, obejmuje produkty kla-
syczne oraz rozwiązania bezprzewodowe oparte na standardzie radiowym KNX.
Ofertę komponentów systemu quicklink uzupełniają samodzielne elementy sterują-
ce i nadajniki do zabudowy w puszkach podtynkowych, radiowe zewnętrzne czujni-
ki ruchu, czujniki natężenia oświetlenia i otwarcia okna, ręczne piloty sterujące. In-
stalacja oraz przyporządkowanie funkcji elementów radiowych następuje bez uży-
cia narzędzi, przez naciśnięcie przycisków, wykorzystujących do komunikacji radio-
wy standard KNX.
IB 05
INTELIGENTNY BUDYNEK
Linia szklanych manipulatorów Nexo
W ramach linii manipulatorów systemu Nexo dostępne są urządzenia w kolorze bia-
łym i czarnym, z charakterystycznymi dla całej linii bocznymi szlifami szkła. W jej
skład wchodzą: panel dotykowy LCD 8,4” pozwalający na programowanie i obsłu-
gę wszystkich podsystemów z CCTV i wideodomofonem włącznie, klawiatura stre-
fowa – uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego, wielofunkcyjne przyciski
WPP/WPP LCD oraz WPD. Sensoryczne, grawerowane indywidualnie pola dotykowe
przycisków WPP oraz przyciski WPD dają użytkownikowi możliwość samodzielnego
tworzenia układu menu, realizują nawet do kilkudziesięciu niezależnych od siebie
funkcji.
IB 06
INTELIGENTNY BUDYNEK
Manipulator INT-TSI
Manipulator dotykowy INT-TSI, z panoramicznym ekranem o przekątnej 7”, dzięki
interaktywnym ekranowym widżetom umożliwia za pomocą pojedynczego dotknię-
cia sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, bramą wjazdową i garażową, podno-
szeniem i opuszczaniem rolet czy podlewaniem ogrodu. INT-TSI pozwala również
na dostęp do informacji o stanie systemu, które mogą być prezentowane na ekra-
nie w postaci graficznej.
Dopracowany w szczegółach dotykowy interfejs użytkownika powoduje, że korzysta-
nie z nawet złożonej funkcjonalności jest proste i intuicyjne. Dużym atutem INT-TSI
jest również atrakcyjny, uniwersalny wygląd i dwa kolory obudowy do wyboru.
IB 07
INTELIGENTNY BUDYNEK
System automatyki budynkowej DomatIQ
System automatyki budynkowej DomatIQ został opracowany jako uniwersalne na-
rzędzie do kreowania komfortu użytkowników budynków, monitorowania oraz
optymalizacji kosztów zużycia energii i mediów. Posiada możliwość zarządzania
urządzeniami elektrycznymi, systemami ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji
i oświetlenia. DomatIQ jest rozwiązaniem bardzo elastycznym i skalowalnym.
Zastosowanie systemu DomatIQ umożliwia optymalizację kosztów, ogranicza zuży-
cia energii, pozwala na gromadzenie informacji o zużyciu mediów, zastosowanie
funkcji analizy, generowanie histogramów. DomatIQ ma możliwość tworzenia pro-
fili „codziennego – normalnego” zużycia mediów oraz moduł alarmowania o prze-
kroczeniu zadanych wartości.
IB 08
INTELIGENTNY BUDYNEK
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook