ELEKTROPRODUKT 2014 - page 4

Eltron
Konfigurowalny wzmacniacz separacyjny Knick BL 510
Konfigurowalny wzmacniacz separacyjny w obudowie 6 mm Knick BL 510 zapew-
nia prostą, galwaniczną separację w standardowych aplikacjach, konwersję jedne-
go standardowego sygnału analogowego na inny sygnał standardowy w zależności
od aplikacji. Charakteryzuje się prostą konfiguracją poprzez mikroprzełączniki:
sygnał wejściowy: 0... 20 mA, 4... 20 mA, 0... 10 V,
sygnał wyjściowy: 0... 20 mA, 4... 20 mA, 0... 10 V.
Pozostałe parametry: zasilanie 24 VDC, separacja galwaniczna 3-drożna, napięcie
testowe 0,51 kV AC, napięcie pracy 150 V AC/DC (podstawowa separacja zgodnie
z normą EN 61010-1), certyfikaty CE i UL, długa żywotność, 3 lata gwarancji.
AM 03
APARATURA MODUŁOWA
Hager Polo
GE Power Controls
ETI Polam
Wyłącznik różnicowoprądowy jednomodułowy KZS-1M
KZS-1M to wyłączniki różnicowoprądowe, 2-biegunowe, 1-modułowe z zabezpie-
czeniem nadprądowym o działaniu pośrednim – zależnym od napięcia sieci. Służą
do ochrony przed porażeniem elektrycznym oraz przed skutkami prądu przeciąże-
niowego i zwarciowego. Wyłącznik posiada dźwignię ustawiającą się w położeniu
środkowym (poziomo) po zadziałaniu wyzwalacza różnicowoprądowego lub przetę-
żeniowego, wskazując przyczynę zadziałania. Główne cechy aparatów to:
połączone funkcje wyłącznika nadprądowego i różnicowoprądowego,
czułość na prąd różnicowy przemienny i stały-pulsujący DC,
możliwość zasilania dwukierunkowego,
obudowa 1-modułowa (szer. 18 mm),
wskaźnik położenia styków,
klasa ograniczenia energii prądu zwarcia 3.
4
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
AM 04
APARATURA MODUŁOWA
Wyłącznik DPC z serii Unibis
DPC to nowe wyłączniki różnicowe i nadprądowe w wykonaniu 2P (oba bieguny za-
bezpieczane na wypadek zwarcia i przeciążenia). Oferta obejmuje wyłączniki na
prądy znamionowe od 6 do 40 A; prądy różnicowe: 10, 30 i 300 mA i charaktery-
styki wyzwalania B oraz C. Obciążalność zwarciowa wg EN 61009-1 wynosi odpo-
wiednio 6 kA (DPC60) oraz 10 kA (DPC100). Aparaty dostępne są w wersji bez-
zwłocznej dla typu AC i A oraz krótkozwłocznej Ai.
Zaciski podłączeniowe w wersji bezpiecznej mieszczą przewody o przekroju
do 35 mm
2
. Moment dociskowy wynosi 4,5 Nm. Podłączenia szynowe w wykona-
niu kołkowym i widełkowym można realizować od góry lub dołu wyłącznika. Na
przedniej obudowie znajduje się lokalna sygnalizacja wyzwolenia oraz okienko opi-
sowe.
AM 05
APARATURA MODUŁOWA
System aparatury modułowej (MCB/RCCB/RCBO)
W ramach nowej serii aparatury zabezpieczającej Hager zastosowano szereg inno-
wacyjnych pomysłów konstrukcyjnych (podwójne wskaźniki zadziałania dla RCCB,
nowe dźwignie i pola opisowe z klapką zabezpieczającą, izolowany klips montażo-
wy, osłony zacisków). Całość uzupełniają pionowe szyny grzebieniowe, które gwa-
rantują bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej w rozdzielnicy, przy zapewnie-
niu bezpieczeństwa przed dotykiem. Dodatkową korzyścią jest skrócenie czasu
montażu i eliminacja ryzyka zamiany faz. Stosując szyny pionowe uzyskuje się wię-
cej miejsca w rozdzielnicy. Szyny pionowe dostępne są w wykonaniu lewym i pra-
wym dla RCCB i MCB, dla 2 i 3 rzędów rozdzielnicy. Możliwość podłączenia drutem
do 10 mm
2
. Prąd znamionowy 63 A, napięcie 230/415 V.
AM 06
APARATURA MODUŁOWA
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook