ELEKTROPRODUKT 2014 - page 7

Omron
Lovato Electric
Impol-1
Honeywell
7
TheraPro HR90
Głowica termostatyczna TheraPro HR90 firmy Honeywell wyróżnia się nowoczesnym
wyglądem, intuicyjną obsługą i funkcjonalnością. Możliwość ustawienia do 6 punk-
tów przełączenia na 3 poziomach temperatur pozwala kontrolować temperaturę
w pomieszczeniach przez cały tydzień. Dodatkowe opcje „wakacje”, „przyjęcie”,
„dzień wolny” oraz funkcje pracy ekonomicznej ECO, optymalizacji, „otwartego
okna” oraz przeciwmrozowa zmniejszają zużycie energii do 30%. Programowanie
uławia regulowany i czytelny wyświetlacz oraz możliwość łatwego zdjęcia głowicy
z zaworu. HR90 posiada możliwość blokady przed osobami niepożądanymi oraz za-
bezpieczenie antykradzieżowe. Dołączone adaptery pozwalają na współpracę gło-
wicy z różnymi zaworami i wkładkami zaworowymi.
AU 05
AUTOMATYKA
System alarmowy do separatorów SolarSET
SolarSET pozwala na monitoring poziomu oleju, szlamu i przepełnienia w separa-
torach. Składa się z panelu PV, akumulatora, centralki alarmowej wraz z komple-
tem sond oraz modułu GSM. Urządzenie instaluje się w miejscach, gdzie nie ma do-
stępu do sieci energetycznej. Informacja o przekroczonych poziomach alarmowych
jest wysyłana do systemu nadzoru lub do dowolnego użytkownika sieci komórkowej
w postaci SMS. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wykrywania uszko-
dzeń. Dane techniczne:
sygnalizacja alarmu lub uszkodzenia: optyczna, akustyczna, wyjście przekaźniko-
we i SMS,
pobór mocy: 1,9 VA, pojemność akumulatora: 7 Ah,
temperatura pracy: -30 do +60
o
C,
norma ATEX: VTT 09 ATEX 027X.
AU 06
AUTOMATYKA
Regulator współczynnika mocy DCRL
Główne cechy regulatora współczynnika mocy DCRL to: podświetlany wyświe-
tlacz LCD z ikonami, kody alarmów z przewijanym tekstem w 6 językach, podłącze-
nie w układach 1-fazowych, 3-fazowych i kogeneracji (4 kwadranty), wejście po-
miaru napięcia odseparowane od zasilania, zmniejszenie ilości załączeń stopni,
stopnie o jednakowej mocy, pomiar mocy biernej, ochrona przed przeciążeniem
prądowym kondensatorów, przegrzaniem, przy chwilowym zaniku napięcia, THD
napięcia i prądu z analizą harmonicznych do 15, szeroki zakres pomiaru napięcia,
wysoka dokładność pomiarów metodą TRMS, port USB (CX01) i Wi-Fi (CX02), opro-
gramowanie do ustawień DCRJ SW, kompatybilność z oprogramowaniem do kon-
troli Synergy, personalizacja etykietą opisową.
AU 07
AUTOMATYKA
Platforma Sysmac
Sysmac to najnowsza platforma automatyzacji maszyn firmy Omron, zapewniająca
kompleksową integrację od sterownika po oprogramowanie. Główne zasady, które
opisują platformę automatyzacji Sysmac, to:
jedno sterowanie dla całej maszyny lub gniazda produkcyjnego,
prosta komunikacja pomiędzy maszyną i ludźmi,
otwarta komunikacja i otwarte standardy programowania.
Rezultat: zaawansowana i solidna platforma automatyzacji z nowym sterownikiem
automatyzacji maszyn (Sysmac NJ), który integruje kontrolę ruchu, sekwencjonowa-
nie, funkcje sieciowe i nadzór wizyjny, nowym oprogramowaniem (Sysmac Studio)
umożliwiającym konfigurowanie, programowanie.
AU 08
AUTOMATYKA
l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook