ELEKTROPRODUKT 2014 - page 11

l i s t a z g ł o s z o n y c h p r o d u k t ó w
El-Team
Bitner
3M
Zamel
11
Jednostka centralna Exta Free Controller mini (EFC-02)
Jednostka centralna Exta Free Controller mini sprzężona z systemem Exta Free
umożliwia sterowanie oświetleniem, roletami okiennymi oraz innymi urządzeniami
w budynku nie tylko z poziomu nadajników radiowych, ale także za pomocą smart-
fonów i tabletów. Jednostka wyposażona jest w interfejs LAN przystosowany do po-
łączenia z routerami WI-FI. Wbudowana karta MicroSD służy do zapisu wszystkich
ustawień konfiguracyjnych. Aplikację cechuje przyjazny interfejs zaprojektowany w
taki sposób, aby sterowanie i zarządzanie całym systemem było intuicyjne. System
konfigurowany jest z poziomu urządzeń mobilnych za pośrednictwem bezpłatnej
aplikacji. Integracja bramki z odbiornikami Exta Free z poziomu smartfona / table-
tu także jest prosta i intuicyjna.
IB 09
INTELIGENTNY BUDYNEK
Głowice pomiarowe serii QX
Głowice pomiarowe 3M pozwalają na zmianę istniejących urządzeń rozdzielczych
w dokładny system pomiaru prądu i napięcia. Cechy i korzyści:
opomiarowany osprzęt kablowy zapewnia dokładny, analogowy pomiar prądu
i napięcia kabli średniego napięcia,
prekalibracja: brak konieczności kalibracji na miejscu instalacji,
zintegrowana konstrukcja i efektywna instalacja typu „plug and play”,
brak konieczności modyfikacji / wymiany urządzeń oraz rozdzielnicy,
zawiera jedynie elementy pasywne (brak konieczności zasilania),
niski koszt inwestycji związanej z modernizacją sieci, prosta modernizacja istnie-
jącej rozdzielnicy,
brak prac budowlanych / konstrukcyjnych,
możliwość wykorzystania w miejscach o ograniczonej przestrzeni i przy ograniczo-
nej długości kabla.
KP 01
KABLE I PRZEWODY
Kable do zasilania przekształtnikowego BiTservo
Rodzina kabli sterowniczych BiTservo produkcji Zakładów Kablowych Bitner została
zaprojektowana w celu uzyskania jak najlepszych parametrów połączenia pomiędzy
przekształtnikiem a silnikiem. BiTservo zapewniają pełną kompatybilność elektro-
magnetyczną EMC, a izolacja z polietylenu PE lub polietyleniu usieciowanego XLPE
gwarantuje niską pojemność. Kable nadają się do instalowania na stałe oraz do po-
łączeń ruchomych. Do zastosowań zewnętrznych oraz układania w ziemi przezna-
czony jest kabel BiTservo UV 2YSLCYK-J i BiTservo UV 2XSLCYK-J o czarnej powło-
ce zewnętrznej. Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej zaleca się bez-
halogenowy BiTservo 2YSLCH-J oraz BiTservo 2XSLCH-J. Kable charakteryzują się
wysoką giętkością oraz odpornością na warunki atmosferyczne.
KP 02
KABLE I PRZEWODY
Bachmann przewody spiralne
(w izolacji PUR) pomarańczowe
Izolacja żył PUR / osłona zewnętrzna PUR. Charakterystyka: duża odporność mate-
riału, dobra odporność chemiczna, dobra wytrzymałość na niskie temperatury, do-
skonała odporność na ścieranie i nacinanie, bardzo dobra odporność na olej, duża
siła powrotu.
Przykładowe zastosowania: przemysł maszynowy, inżynieryjny, konstrukcyjny, na-
rzędziowy, technologie komunikacyjne – szczególnie do zastosowań na zewnątrz
lub w trudnych warunkach środowiskowych.
KP 03
KABLE I PRZEWODY
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook